Kvalitet

Aromtechs ledningssystem är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001.

För att trygga en högklassig och jämn kvalitet på våra produkter och tjänster har vi nära kontakt med hela råmaterialkedjan, från odlare och industriella bärförädlare. Alla processer, från inspektion av råmaterial till produktionsanalyser och slutprodukter, baseras på standardiserade analytiska metoder.

Vår produktionsenhet har registrerats för livsmedelsproduktion inklusive ekologiskt certifierat material enligt EG-förordning 834/2007, som ger växtrenhet högsta prioritet. Vi använder funktioner som uppfyller god tillverkningssed (GMP) för våra farmaceutiska ingredienser.