Tillverkning

Ända sedan superkritisk vätskeextraktion etablerades kommersiellt i slutet av 1970-talet har det blivit allt viktigare som ett effektivt och skonsamt sätt att utvinna fettlösliga beståndsdelar ur växtmaterial.

Aromtechs moderna enhet för koldoxidpressning erbjuder en aseptisk produktionsmetod fri från värme- och syreinducerad nedbrytning. Den bevarar de ömtåliga och värdefulla fettsyrorna och fettlösliga näringsämnena i sin naturliga och bioaktiva form.

Eftersom den är praktiskt taget fri från utsläpp och inte inbegriper några kemikalier uppfyller enheten de strängaste miljökraven och kriterierna för arbetssäkerhet. De unika tekniska egenskaperna bidrar också till att garantera att högsta möjliga standard kan uppnås när det gäller produktrenhet och -säkerhet.